Хөгжлийн түүх

 • 2021 он
  Цаашид үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн
 • 2019 он
  Салбар үйлдвэр ашиглалтад орлоо
 • 2015 он
  Илүү олон үйлдвэрлэлийн шугамыг нэвтрүүлсэн
 • 2010 он
  Мексикийн охин корпораци байгуулагдсан
 • 2009 он
  Чөлөөт хэлбэрийн дэвшилтэт линз үйлдвэрлэх анхны шугамыг нэвтрүүлсэн
 • 2006 он
  Лабораторийг ISO9001 болон CE гэрчилгээтэй байгуулсан
 • 2005 он
  Үйлдвэр байгуулагдсан.
 • 1996 он
  Оптик борлуулалтын компани байгуулагдсан.