MD

  • Opto Tech MD дэвшилтэт линз

    Opto Tech MD дэвшилтэт линз

    Орчин үеийн дэвшилтэт линз нь туйлын хатуу эсвэл туйлын зөөлөн байх нь ховор боловч илүү сайн ашиг тустай байхын тулд энэ хоёрын хоорондох тэнцвэрийг хадгалахыг хичээдэг.Үйлдвэрлэгч мөн захын динамик алсын харааг сайжруулахын тулд илүү зөөлөн дизайны онцлогуудыг ашиглахын зэрэгцээ ойрын харааны өргөн хүрээг хангах үүднээс ойрын захад илүү хатуу дизайны онцлогуудыг ашиглаж болно.Энэхүү эрлийз загвар нь хоёр философийн шилдэг шинж чанаруудыг ухаалаг хослуулсан өөр нэг арга бөгөөд OptoTech-ийн MD дэвшилтэт линзний загварт хэрэгждэг.