Үйлдвэрийн аялал

Бид оптик линзний мэргэжлийн үйлдвэрлэгч бөгөөд зөвхөн нөөц линз (бэлэн болон хагас боловсруулсан) үйлдвэрлэдэг төдийгүй Satisloh болон OptoTech-ийн дэвшилтэт машинуудаар Rx линз үйлдвэрлэдэг.

Бүх линз нь өндөр чанартай материалаар хийгдсэн бөгөөд үйлдвэрлэлийн хамгийн хатуу шалгуурын дагуу сайтар шалгаж, туршиж үздэг.