HD

  • Opto Tech HD дэвшилтэт линз

    Opto Tech HD дэвшилтэт линз

    OptoTech HD дэвшилтэт линзний загвар нь хүсээгүй астигматизмыг линзний гадаргуугийн жижиг хэсгүүдэд төвлөрүүлж, улмаар илүү өндөр түвшний бүдэгрэл, гажуудлаас болж төгс тодорхой харагдах хэсгийг өргөжүүлдэг.Иймээс илүү хатуу дэвшилтэт линз нь ерөнхийдөө дараах шинж чанаруудыг харуулдаг: илүү өргөн зайтай бүсүүд, нарийхан бүсүүд, гадаргуугийн астигматизмын түвшин илүү өндөр, хурдацтай өсдөг (ойр зайтай контур).