Их Альфа

  • IOT Alpha цувралын чөлөөт хэлбэрийн дэвшилтэт линз

    IOT Alpha цувралын чөлөөт хэлбэрийн дэвшилтэт линз

    Альфа цуврал нь Digital Ray-Path® технологийг агуулсан инженерчлэгдсэн загваруудын бүлгийг төлөөлдөг.IOT линзний дизайны програм хангамж (LDS) нь жор, бие даасан параметрүүд болон хүрээний өгөгдлийг харгалзан үзээд, хэрэглэгч болон хүрээ бүрт тохирсон линзний гадаргууг бий болгодог.Линзний гадаргуу дээрх цэг бүрийг хамгийн сайн харааны чанар, гүйцэтгэлийг хангахын тулд нөхөн төлдөг.