Өргөтгөсөн IXL

  • Opto Tech Extended IXL Прогрессив линз

    Opto Tech Extended IXL Прогрессив линз

    Оффис дахь урт өдөр, дараа нь спортоор хичээллэх, дараа нь интернет шалгах - орчин үеийн амьдрал бидний нүдэнд маш их шаардлага тавьдаг.Амьдрал урьд өмнөхөөсөө илүү хурдацтай болж байна – олон тооны дижитал мэдээлэл биднийг сорьж байна авч явах боломжгүй. Бид энэхүү өөрчлөлтийг дагаж, өнөөгийн амьдралын хэв маягт тохируулан хийсэн олон талт линзийг зохион бүтээсэн. Шинэ Өргөтгөсөн дизайн нь бүх газар нутгийг хамарсан өргөн алсын харааг санал болгож, ойрын болон алсын харааг хооронд нь ая тухтай өөрчлөх боломжийг олгодог.Таны үзэл бодол үнэхээр байгалийн байх бөгөөд та жижиг тоон мэдээллийг унших боломжтой болно.Амьдралын хэв маягаас үл хамааран Өргөтгөсөн дизайны тусламжтайгаар та хамгийн өндөр хүлээлтийг хангана.